• Thân: Thép GS-C25
  • Lưới lọc Inox
  • Nhiệt độ làm việc: 300 oC
  • Nối bích JIS10K