• Thân: Gang GG25
  • Đĩa: A105
  • Kích Thước: DN15,DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150
  • Nối bích PN16
  • Nhiệt độ: 220 oC Áp suất: 16 bar
  • Bảo Hành: 12 Tháng.