• Hiệu: OMC Ý
  • Model: VL10
  • Thân: Gang dẻo (DI)
  • Áp lực làm việc 10 bar (loại >10bar sẽ báo giá cụ thể)
  • Nhiệt độ làm việc: 200 độ C
  • Kết nối: bích PN16